Magatartási kódex

Az europaert.eu az Európai Parlament pártpolitikától mentes közösségi platformja, amely független minden politikai párttól és ideológiától. Az europaert.eu platform célja a demokratikus szerepvállalás előmozdítása az Európai Unióban. A Parlament mint intézmény nem támogat egyetlen konkrét politikai pártot vagy európai parlamenti képviselőt sem.

Ez a magatartási kódex meghatározza az europaert.eu platformra irányadó elveket. A platform tevékenységeiben való részvétel önkéntes, és a platform nem használható fel kereskedelmi vagy magánérdekek képviseletére.

Az europaert.eu felhasználóit a platform használati feltételeinekhatározzák meg. Valamennyi felhasználónak és szervezetnek be kell tartania ezt a magatartási kódexet. A közreműködő felhasználókra és közreműködő szervezetekre különös feltételek vonatkoznak.

A szolgáltatás használatával, illetve az europaert.eu platformon történő regisztrációval a nem regisztrált felhasználók, illetve a regisztrált felhasználók és regisztrált szervezetek vállalják, hogy nem nyilvánítanak véleményt és nem osztanak meg tartalmat olyan eseményekről, valamint nem szerveznek olyan eseményeket, amelyek:

 • sértik az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tiszteletben tartásának az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében meghatározott uniós értékeit;

 • sértik az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott jogokat, szabadságokat és elveket;

 • megkülönböztetést alkalmaznak vagy sértőek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikkében meghatározott megjelenés, faj, etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, nem, kultúra vagy születési hely, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján;

 • egy adott politikai pártot vagy jelöltet támogatnak;

 • más személyekkel szembeni erőszakra és/vagy zaklatásra uszítanak;

 • pornográf jellegűek vagy pornográf anyagokra vagy weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak;

 • jogellenes tevékenységeket támogatnak vagy segítenek elő;

 • jogellenesek, gyűlöletkeltőek, vagy szándékosan hamisak vagy félrevezetőek.

Az europaert.eu-val való aktívabb együttműködéssel valamennyi közreműködő felhasználó és szervezet elfogadja, hogy:

 • konstruktív és konkrét javaslatokkal járul hozzá az europaert.eu-hoz, amelyek tiszteletben tartják más polgárok és szervezetek véleményét;

 • inkluzív és hozzáférhető rendezvényeket mozdít elő;

 • ösztönözni a viták során a sokszínűséget azáltal, hogy aktívan támogatja a polgárok részvételét az élet minden területéről, nemtől, szexuális irányultságtól, életkortól, társadalmi-gazdasági háttértől, vallástól vagy képzettségi szinttől függetlenül;

 • tiszteletben tartja a szólásszabadságot azáltal, hogy teret ad a versengő véleményeknek és javaslatoknak – mindaddig, amíg azok nem gyűlöletkeltőek és nem jogellenesek;

 • támogatja a polgárok határokon átnyúló részvételét és a különböző uniós nyelvek használatát, amikor csak lehetséges és releváns;

 • a vitákkal és eseményekkel kapcsolatos jelentéstétel során garantálja a teljes átláthatóságot;

 • biztosítja, hogy a résztvevők számára a vitatémákkal kapcsolatban nyújtott információk (pl. digitális, nyomtatott vagy audiovizuális anyagok) pontosak, megbízhatóak és hozzáférhetőek legyenek, valamint visszakövethető referenciákkal rendelkezzenek;

 • biztosítja az uniós adatvédelmi szabályoknak és a platform adatvédelmi szabályzatának való megfelelést;

 • biztosítja a használati feltételek és különösen a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó rendelkezések betartását;

 • az Európai Parlament logóját használati feltételeinek megfelelően használja, az europaert.eu-n való részvételének előmozdítása érdekében.

Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy tartózkodjon a jelen magatartási kódexet megsértő tartalmak platformon való közzétételétől, valamint hogy eltávolíthassa az ilyen tartalmakat.

Az europaert.eu használati feltételeinek 5. cikkével összhangban a Parlament fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse a szolgáltatáshoz való hozzáférést minden olyan felhasználó esetében, aki megsérti a használati feltételeket vagy a rá vonatkozó fenti szabályzatok bármelyikét.

A Parlament fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a regisztrált felhasználók, a közreműködő felhasználók, a regisztrált szervezetek vagy a közreműködő szervezetek tulajdonában lévő europaert.eu-fiókokhoz való hozzáférést, ha úgy ítéli meg, hogy ez indokolt, anélkül, hogy ez a Parlament részéről a fent említett felhasználók felé bármiféle felelősséget keletkeztetne, különösen abban az esetben, ha a használati feltételek és szabályzatok bármely rendelkezését többszörösen megsértik.