Liam abban hisz, hogy a célok leginkább közösségben érhetőek el

Európa azt jelenti számomra, hogy közösen elérhetünk olyan célokat, amelyek egyéni szinten elérhetetlennek tűnnek.

„Európa azt jelenti számomra, hogy közösen elérhetünk olyan célokat, amelyek egyéni szinten elérhetetlennek tűnnek. Ezért is kezdtem el uniós ügyekkel foglalkozni. Az europaert.eu oldal által összefogott közösség építéséért akkor kezdtem el tenni, amikor 2019-ben részt vettem az Erasmus+ keretében egy ifjúsági csereprogramban. 

A ROOF – Routes Of Our Future (ROOF – Jövőnk útjai) elnevezésű program keretében nagyszerű dolgok valósultak meg: 14 országból összesen 80-nál is több csodás fiatal jött össze, hogy kerékpárral szeljenek át ismeretlen vidékeket, és ezzel megmutassák, hogy olyan jövőt szeretnének, amelyben fontos a szolidaritás és a kulturális és nemi sokszínűség megbecsülése, hogy a természettel való tudatos bánásmód szerves rendezőeleme az Uniónak, és hogy a saját hangunk hallatása különleges értéket jelent, és rendkívüli erejű tud lenni, főleg, amikor együtt, összefogva használjuk.

Az EU olyan, mint egy színes hangyaboly, ahol egyvalami biztosan történik: kölcsönhatás. Az emberek együttműködnek, bíznak egymásban és figyelnek a másikra. Inspirál az, amikor sok ember úgy cselekszik egyként a közös jó érdekében, hogy közben az egyének jogai is érvényre jutnak. Az ember közösen ér el korlátaihoz, és így egyedi módon ismeri meg magát és társait.

Ebben a tekintetben mindenekelőtt a sportnak is rendkívüli társadalmi jelentősége van, mert azon keresztül megmutatkoznak a társadalmi struktúrák, normák és értékek. Úgy gondolom, hogy amikor valamennyi embercsoport képviseltetni tudja magát a sportban, illetve amikor ennek révén nagyobb figyelmet kap, akkor sporttal erősíthető a nemzetek közötti összetartozás érzése. Ezt az együttműködést kell erősíteni Európában, hogy még inkább vegyüljenek a kultúrák, és a sporton keresztül még jobban megtanuljuk felfogni az emberi lét sokszínűségét.”