Hur skapar vi framtidens EU?

Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet

Tuesday 5 April 2022 09:00 10:00
Online
36 Participants
SwedenHur skapar vi framtidens EU? 

Allt fler röster höjs mot en lång rad förslag från EU. Den här EU-kommissionen är en synnerligen aktiv kommission och förslagen har lagts i snabb takt – skogstrategi, industristategi, den gröna given och förslag på arbetsmarknadsområdet är några exempel. Inte sällan har de krockat med svenska intressen. 

Samtidigt vet vi att utan EU och den inre marknaden hade Sverige inte haft det välstånd, företag och jobb vi har idag. För en stor majoritet av alla svenska företag är EU-medlemskapet och den fria rörligheten en självklarhet. 

Hur ser vi då till att EU fokuserar på rätt saker? Och vad bör Sverige driva inför, under och efter sitt ordförandeskap i EU 2023? Sverige och näringslivet behöver inte bara sätta ner foten i frågor som går emot våra intressen – utan framförallt formulera vad vi vill att EU gör mer av. En positiv agenda, med fokus på den inre marknaden och EU:s roll i de stora samhällsutmaningarna behövs. 

Svenskt Näringsliv har därför lyft en handfull frågor som Sverige bör driva med kraft i EU

Välkommen till ett samtal med Anna Stellinger och Sara Lowemark. Samtalet modereras av Annika Ström Melin

Anna Wetter Ryde, forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, inleder samtalet med en halvtimmes presentation om hur EU-samarbetet är uppbyggt, hur det fungerar samt på vilket sätt EU är en del av det svenska demokratiska systemet och Sverige är en del av EU.

Datum: 5 april
Tid: Klockan 09.00-10.00
Plats: Samtalet hålls på den digitala mötesplattformen Zoom. En möteslänk skickas till den e-post du anger i anmälan den 4 april.
Anmälan: Anmäl dig här på eventsidan senast den 4 april kl.12.00 för att delta.

Varmt välkomna! 

”Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet” är en seminarieserie i fem delar som syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU. På vart och ett av de fem seminarierna kommer respektive part – LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO – att diskutera vad den egna organisationen har för målsättningar på EU-nivå, varför de driver sina respektive prioriteringar samt hur de verkar för att förverkliga dem. Varje seminarium inleds med en halvtimmes presentation av Anna Wetter Ryde, Sieps. 

Serien är ett samarrangemang mellan Europaparlamentets kontor i Sverige och nätverket Tillsammans i Europa samt LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO.